Prace projektowe

  • Opracowanie wariantów przebiegu wraz z zatwierdzeniem przez Zamawiającego
  • Prowadzana jest inwentaryzacja przyrodnicza na terenie inwestycji oraz w zakresie jej oddziaływania na środowisko.
  • Wykonanie pomiarów ruchu i przystąpienie do opracowanie dokumentacji pn. Analiza i Prognoza Ruchu.