Inwestor

Skarb Państwa – Generalny Dyrektor dróg Krajowych i Autostrad
reprezentowany przez:

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie
ul. Mogilska 25, 31-542 Kraków.
tel.centr. +48 12 417 25 00; fax +48 12 411 01 18
e-mail: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

Do współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem Umowy ze strony Zamawiającego upoważnieni są:

  • Pan Robert Jakubiak - Z-ca Dyrektora Oddziału
  • Pani Anna Suwalska - Widlińska - Kierownik Projektu Zamawiającego

adres do doręczeń:
Oddział GDDKiA w Krakowie, 31-542 Kraków, ul. Mogilska 25, email: sekretariat_krakow@gddkia.gov.pl

JEDNOSTKA PROJEKTOWA

Lider Konsorcjum:

mprb

MPRB Sp. z o.o
ul. prof. M. Życzkowskiego 12, 31-864 Kraków
tel: +48 12 312 18 78
e-mail: biuro@mpmosty.pl

Partner Konsorcjum:

mosty-krakow1

Mosty Kraków S.A.
ul. prof. M. Życzkowskiego 12, 31-864 Kraków
tel: +48 12 312 18 78
e-mail: biuro@mpmosty.pl

mpinfra

MP Infra Sp. z o.o.
ul. prof. M. Życzkowskiego 12, 31-864 Kraków
tel: +48 12 312 18 78
e-mail: biuro@mpmosty.pl

Do współpracy w sprawach związanych z wykonywaniem Umowy ze strony Wykonawcy upoważnieni są:

  • Pani Dominika Mazur - Kierownik Projektu Wykonawcy, tel. 693 636 460, e-mail: dominika@mpmosty.pl

adres do doręczeń:
MPRB Sp. z o.o., ul. prof. M. Życzkowskiego 12, 31-864 Kraków
tel: +48 12 312 18 78, biuro@mpmosty.pl,