Zgłoszeni Podwykonawcy

Geomind Sp. z o.o.inwentaryzacja przyrodnicza, opracowania środowiskowe, współudział w procedowaniu wniosku o decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach
Tomasz Maj Wolfgraf Designwykonanie i prowadzenie strony internetowej
Collective Way, Biuro Projektów Inżynierii Ruchu Krzysztof Muszwykonanie Analizy i prognozy ruchu wraz z niezbędnymi pomiarami ruchu oraz opracowanie wielokryterialnej analizy porównawczej zadania inwestycyjnego, analizy ekonomicznej oraz analizy wrażliwości i ryzyka
Zakład Usług Geologicznych Geotech Sp. z o.o.opracowanie kompleksowej dokumentacji geologicznej wraz z niezbędnymi badaniami terenowymi