Etap I - Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji ZRID

 • STEŚ - R Etap I- Zakres środowiskowy wraz z analizą
 • Studium geologiczno-inżynierskie
 • Opracowanie analizy i prognozy ruchu
 • Udział społeczeństwa (konsultacje społeczne, opracowanie raportu z uwzględnieniem wniosków)
 • Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU)
 • STEŚ - R Etap II - Koncepcja programowa
 • Opracowanie mapy sytuacyjno wysokościowej do celów projektowych
 • Opracowanie dokumentacji geologiczno- inżynierskiej
 • Opracowanie koncepcji programowej
 • Opracowanie projektu budowlanego
 • Udział społeczeństwa (konsultacje społeczne, opracowanie raportu z uwzględnieniem wniosków)
 • Opracowanie projektu wykonawczego

Etap II - Gospodarowanie nieruchomościami po ZRID

 • Wyznaczenie projektów podziału na gruncie oraz wznowienie lub
  wyznaczenie punktów granicznych działek nie podlegających podziałowi
  stanowiących granicę pasa drogowego zakończone trwała stabilizacją
  punktów granicznych
 • Dokumentacja geodezyjna i formalno-prawna związana z nabywaniem nieruchomości oraz z ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości

Etap III - Udzielanie odpowiedzi na pytania oferentów

Etap IV - Pełnienie nadzoru autorskiego