Etap I - Wykonanie dokumentacji projektowej i uzyskanie decyzji ZRID (43 m-ce) od marca 2021 r. do października 2024 r.

 • STEŚ – R Etap I- Zakres środowiskowy wraz z analizą
 • Studium geologiczno-inżynierskie
 • Opracowanie analizy i prognozy ruchu
 • Udział społeczeństwa (konsultacje społeczne, opracowanie raportu z uwzględnieniem wniosków)
 • Opracowanie materiałów do złożenia wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach (DŚU)
 • STEŚ – R Etap II – Koncepcja programowa
 • Opracowanie mapy sytuacyjno wysokościowej do celów projektowych
 • Opracowanie dokumentacji geologiczno- inżynierskiej
 • Opracowanie koncepcji programowej
 • Opracowanie projektu budowlanego
 • Udział społeczeństwa (konsultacje społeczne, opracowanie raportu z uwzględnieniem wniosków)
 • Opracowanie projektu wykonawczego

Etap II - Gospodarowanie nieruchomościami po ZRID od maja 2025 r. do listopada 2026 r.

 • Wyznaczenie projektów podziału na gruncie oraz wznowienie lub wyznaczenie punktów granicznych działek nie podlegających podziałowi stanowiących granicę pasa drogowego zakończone trwała stabilizacją punktów granicznych
 • Dokumentacja geodezyjna i formalno-prawna związana z nabywaniem nieruchomości oraz z ograniczeniem w korzystaniu z nieruchomości

Etap III - Udzielanie odpowiedzi na pytania oferentów od października 2024 r. do marca 2025 r.

Etap IV - Pełnienie nadzoru autorskiego od marca 2025 r. do kwietnia 2027 r.