Wariant preferowany

W dniu 21.09.2022 r. w Oddziale GDDKiA w Krakowie odbyło się Posiedzenia Zespołu Opinii Przedsięwzięć Inwestycyjnych (ZOPI). Po ocenie dokumentacji projektowej jako wariant preferowany wybrany został wariant 4.

Obecnie trwa przygotowywanie dokumentacji projektowej do przeprowadzenia posiedzenia Komisji Oceny Przedsięwzięć Inwestycyjnych (KOPI) w Centrali GDDKiA. KOPI oceni rozwiązania projektowe oraz wskaże ostatecznie wariant rekomendowany do dalszego procedowania we wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Poniżej przedstawiamy aktualizację rozwiązań dla wariantu nr 4.

21 października 2022