Raport z konsultacji społecznych

W związku z realizacją inwestycji pn.: „Rozbudowa węzła „Kraków Południe” na skrzyżowaniu A4 i DK7”, na zlecenie Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział w Krakowie w dniu 07.07.2021 r. zorganizowano spotkanie informacyjne z mieszkańcami. Projektant, w porozumieniu z Inwestorem uwzględnił wszystkie zasadne i możliwe do wprowadzenia wnioski i uwagi. Wychodząc naprzeciw potrzebom i postulatom opracowano dodatkowy wariant inwestycji, oznaczony jako wariant nr 4. Poniżej przedstawiamy raport z ww. spotkania informacyjnego wraz z wariantem nr 4.

Raport:

Załącznik nr 1:

18 maja 2022