Konsultacje społeczne 07.07.2021 r.

Spotkanie informacyjne dotyczące węzła drogowego „Kraków Południe” 07.07.2021 r., godz. 17:00, budynek OSS „Opatkowianka”

W dniu 07.07.2021 r. o godz. 17:00, w budynku Osiedlowego Stowarzyszenia Sportowego „Opatkowianka” znajdującego się przy ul. Inicjatywy Lokalnej 5, 30 – 499 Kraków, odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące inwestycji pn.: „Rozbudowa węzła Kraków Południe na skrzyżowaniu A4 i DK7”. Przed spotkaniem w godz. 09:00 – 13:00 oraz 14:00 – 16:00 odbędą się dyżury, na których będzie można porozmawiać indywidualnie z Projektantami.

Niezbędne materiały informacyjne, z możliwością ich pobrania zostały zamieszczone poniżej.

477_Plakat

477_Ulotka

Diagram

477_Prezentacja

477_STES_drogi_ORIENTACJA_drogi na szaro

Plany sytuacyjne:

2.1.0-2.1.0A_Plan sytuacyjny_W1_poziom_0
2.1.1_Plan sytuacyjny_W1_poziom_+1
2.2.0-2.2.0A_Plan sytuacyjny_W2_poziom_0
2.2.1_Plan sytuacyjny_W2_poziom_+1
2.3.0-2.3.0A_Plan sytuacyjny_W3_poziom_0
2.3.1_Plan sytuacyjny_W3_poziom_+1

Wizualizacja https://youtu.be/T9bxyAUtsbs

477_Ankieta

Ankietę z wnioskami i zastrzeżeniami należy dostarczyć w terminie do dnia 24.07.2021 r. za pomocą:

  • poczty elektronicznej – na adres: biuro@mpmosty.pl z dopiskiem „Konsultacje społeczne – Węzeł Kraków Południe”
  • Poczty – na adres: MPRB Sp. z o.o., ul. Dekerta 18, 30-703 Kraków,
  • Faksu – na nr +48 12 312 18 70,

Przedmiotową ankietę można również wypełnić elektronicznie klikając w poniższy link:

30 czerwca 2021